Danh mục

Summer - GCIT 2019

 

  

                                                                                      ROCK WATER BAY RESORT

                                                                                   

                                                                                           HẢI ĐĂNG PHAN THIẾT

                                                                                              ĐẠI GIA ĐÌNH GCIT 2019

                                                                                      DIRECTOR MR. LÊ THANH HÙNG

                                                                                                GCIT - CYBER POWER VN

       

                                                                                           MỘT SÁNG NGẮM BÌNH MINH

                                                                                     THIÊN NHIÊN HOANG DÃ :))

                                FAN HÂM MỘ :)) 

Hỗ trợ trực tuyến
Ms. Thu

Ms. Thu

Tell: 0908 876 769

Mail: thu.tran@gcit.vn


Ms. Dung

Ms. Dung

Tell: 0908 343 209

Mail: dung@gcit.vn


Mr. Khuyên - Kỹ thuật điện

Mr. Khuyên - Kỹ thuật điện

Tell: 0909 861 089

Mail: khuyen@gcit.vn


Mr. Thái - Services Team

Mr. Thái - Services Team

Tell: 0938 9050 55

Mail: thai@gcit.vn


Mr. Đoan

Mr. Đoan

Tell: 096 9396 799

Mail: doan@gcit.vn


Ms. Trinh

Ms. Trinh

Tell: 0707 0202 51

Mail: trinh@gcit.vn