APC STANDARD BY SCHNEIDER ELECTRIC
20,460,000 vnđ
17,272,800 vnđ
25,838,400 vnđ
16,125,600 vnđ
10,930,800 vnđ
15,361,400 vnđ
9,624,000 vnđ
19,790,400 vnđ
17,400,000 vnđ
13,704,000 vnđ
12,468,600 vnđ
11,419,200 vnđ
8,257,200 vnđ
8,470,800 vnđ
6,393,600 vnđ
4,494,000 vnđ
5,641,200 vnđ
3,000,000 vnđ
9,403,200 vnđ
Video clip
Fanpage
Hỗ trợ trực tuyến
Ms. Thu

Ms. Thu

Tell: 0908 876 769

Mail: thu.tran@gcit.vn


Ms. Dung

Ms. Dung

Tell: 0908 343 209

Mail: dung@gcit.vn


Ms.Trinh

Ms.Trinh

Tell: 0707020251

Mail: trinh@gcit.vn


Mr. Vượng

Mr. Vượng

Tell: 0981763593

Mail: vuong@gcit.vn


Mr. Khuyên - Kỹ thuật điện

Mr. Khuyên - Kỹ thuật điện

Tell: 0909 861 089

Mail: khuyen@gcit.vn


Mr. Thái - Services Team

Mr. Thái - Services Team

Tell: 0938 9050 55

Mail: thai@gcit.vn


Mr. Đoan

Mr. Đoan

Tell: 096 9396 799

Mail: doan@gcit.vn


Mr. Tường

Mr. Tường

Tell: 0907860562

Mail: tuong@gcit.vn