Chi tiết sản phẩm

Bảng giá Apple

Mã sản phẩm :
Giá bán : Liên hệ
Lượt xem : 142
Mô tả :

Quý khách hàng tham khảo, nếu có nhu cầu xin vui lòng liên hệ Cty Kết Nối Xanh để được hỗ trợ giá và được mức giá tốt nhất!

NVKD:

0908 343 209    Ms Dung

0969396799      Mr Đoan

                                        BẢNG BÁO GIÁ

 

 LoB   Brand   Mã hàng   Tên HĐ VTD   Giá bán có VAT 
 iPhone   iPhone 13   IPMLPF3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Midnight 128GB A2633-VIE-MLPF3VN/A     18,595,000
 iPhone   iPhone 13   IPMLPG3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Starlight 128GB A2633-VIE-MLPG3VN/A     18,595,000
 iPhone   iPhone 13   IPMLPH3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Pink 128GB A2633-VIE-MLPH3VN/A     18,595,000
 iPhone   iPhone 13   IPMLPJ3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Red 128GB A2633-VIE-MLPJ3VN/A     18,595,000
 iPhone   iPhone 13   IPMLPK3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Blue 128GB A2633-VIE-MLPK3VN/A     18,595,000
 iPhone   iPhone 13   IPMLQ63VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Midnight 256GB A2633-VIE-MLQ63VN/A     21,338,000
 iPhone   iPhone 13   IPMLQ73VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Starlight 256GB A2633-VIE-MLQ73VN/A     21,338,000
 iPhone   iPhone 13   IPMLQ83VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Pink 256GB A2633-VIE-MLQ83VN/A     21,338,000
 iPhone   iPhone 13   IPMLQ93VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Red 256GB A2633-VIE-MLQ93VN/A     21,338,000
 iPhone   iPhone 13   IPMLQA3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Blue 256GB A2633-VIE-MLQA3VN/A     21,338,000
 iPhone   iPhone 13   IPMLQC3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Midnight 512GB A2633-VIE-MLQC3VN/A     26,734,000
 iPhone   iPhone 13   IPMLQD3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Starlight 512GB A2633-VIE-MLQD3VN/A     26,734,000
 iPhone   iPhone 13   IPMLQE3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Pink 512GB A2633-VIE-MLQE3VN/A     26,734,000
 iPhone   iPhone 13   IPMLQF3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Red 512GB A2633-VIE-MLQF3VN/A     26,734,000
 iPhone   iPhone 13   IPMLQG3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Blue 512GB A2633-VIE-MLQG3VN/A     26,734,000
 iPhone   iPhone 13 mini   IPMLK03VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 mini Midnight 128GB A2628-VIE-MLK03VN/A     15,953,000
 iPhone   iPhone 13 mini   IPMLK13VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 mini Starlight 128GB A2628-VIE-MLK13VN/A     15,953,000
 iPhone   iPhone 13 mini   IPMLK23VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 mini Pink 128GB A2628-VIE-MLK23VN/A     15,953,000
 iPhone   iPhone 13 mini   IPMLK33VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 mini Red 128GB A2628-VIE-MLK33VN/A     15,953,000
 iPhone   iPhone 13 mini   IPMLK43VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 mini Blue 128GB A2628-VIE-MLK43VN/A     15,953,000
 iPhone   iPhone 13 mini   IPMLK53VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 mini Midnight 256GB A2628-VIE-MLK53VN/A     18,697,000
 iPhone   iPhone 13 mini   IPMLK63VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 mini Starlight 256GB A2628-VIE-MLK63VN/A     18,697,000
 iPhone   iPhone 13 mini   IPMLK73VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 mini Pink 256GB A2628-VIE-MLK73VN/A     18,697,000
 iPhone   iPhone 13 mini   IPMLK83VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 mini Red 256GB A2628-VIE-MLK83VN/A     18,697,000
 iPhone   iPhone 13 mini   IPMLK93VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 mini Blue 256GB A2628-VIE-MLK93VN/A     18,697,000
 iPhone   iPhone 13 mini   IPMLKA3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 mini Midnight 512GB A2628-VIE-MLKA3VN/A     24,092,000
 iPhone   iPhone 13 mini   IPMLKC3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 mini Starlight 512GB A2628-VIE-MLKC3VN/A     24,092,000
 iPhone   iPhone 13 mini   IPMLKD3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 mini Pink 512GB A2628-VIE-MLKD3VN/A     24,092,000
 iPhone   iPhone 13 mini   IPMLKE3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 mini Red 512GB A2628-VIE-MLKE3VN/A     24,092,000
 iPhone   iPhone 13 mini   IPMLKF3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 mini Blue 512GB A2628-VIE-MLKF3VN/A     24,092,000
 iPhone   iPhone 13 Pro   IPMLV93VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Pro Graphite 128GB A2638-VIE-MLV93VN/A     23,950,000
 iPhone   iPhone 13 Pro   IPMLVA3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Pro Silver 128GB A2638-VIE-MLVA3VN/A     23,950,000
 iPhone   iPhone 13 Pro   IPMLVC3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Pro Gold 128GB A2638-VIE-MLVC3VN/A     23,950,000
 iPhone   iPhone 13 Pro   IPMLVD3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Pro Sierra Blue 128GB A2638-VIE-MLVD3VN/A     23,950,000
 iPhone   iPhone 13 Pro   IPMLVE3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Pro Graphite 256GB A2638-VIE-MLVE3VN/A     26,704,000
 iPhone   iPhone 13 Pro   IPMLVF3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Pro Silver 256GB A2638-VIE-MLVF3VN/A     26,704,000
 iPhone   iPhone 13 Pro   IPMLVK3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Pro Gold 256GB A2638-VIE-MLVK3VN/A     26,704,000
 iPhone   iPhone 13 Pro   IPMLVP3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Pro Sierra Blue 256GB A2638-VIE-MLVP3VN/A     26,704,000
 iPhone   iPhone 13 Pro   IPMLVN3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Pro Silver 512GB A2638-VIE-MLVN3VN/A     32,089,000
 iPhone   iPhone 13 Pro   IPMLVH3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Pro Graphite 512GB A2638-VIE-MLVH3VN/A     32,089,000
 iPhone   iPhone 13 Pro   IPMLVQ3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Pro Gold 512GB A2638-VIE-MLVQ3VN/A     32,089,000
 iPhone   iPhone 13 Pro   IPMLVU3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Pro Sierra Blue 512GB A2638-VIE-MLVU3VN/A     32,089,000
 iPhone   iPhone 13 Pro   IPMLVV3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Pro Graphite 1TB A2638-VIE-MLVV3VN/A     37,485,000
 iPhone   iPhone 13 Pro   IPMLVW3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Pro Silver 1TB A2638-VIE-MLVW3VN/A     37,485,000
 iPhone   iPhone 13 Pro   IPMLVY3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Pro Gold 1TB A2638-VIE-MLVY3VN/A     37,485,000
 iPhone   iPhone 13 Pro   IPMLW03VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Pro Sierra Blue 1TB A2638-VIE-MLW03VN/A     37,485,000
 iPhone   iPhone 13 Pro Max   IPMLL63VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Pro Max Graphite 128GB A2643-VIE-MLL63VN/A     26,591,000
 iPhone   iPhone 13 Pro Max   IPMLL73VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Pro Max Silver 128GB A2643-VIE-MLL73VN/A     26,591,000
 iPhone   iPhone 13 Pro Max   IPMLL83VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Pro Max Gold 128GB A2643-VIE-MLL83VN/A     26,591,000
 iPhone   iPhone 13 Pro Max   IPMLL93VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Pro Max Sierra Blue 128GB A2643-VIE-MLL93VN/A     26,591,000
 iPhone   iPhone 13 Pro Max   IPMLLA3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Pro Max Graphite 256GB A2643-VIE-MLLA3VN/A     29,345,000
 iPhone   iPhone 13 Pro Max   IPMLLC3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Pro Max Silver 256GB A2643-VIE-MLLC3VN/A     29,345,000
 iPhone   iPhone 13 Pro Max   IPMLLD3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Pro Max Gold 256GB A2643-VIE-MLLD3VN/A     29,345,000
 iPhone   iPhone 13 Pro Max   IPMLLE3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Pro Max Sierra Blue 256GB A2643-VIE-MLLE3VN/A     29,345,000
 iPhone   iPhone 13 Pro Max   IPMLLF3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Pro Max Graphite 512GB A2643-VIE-MLLF3VN/A     34,731,000
 iPhone   iPhone 13 Pro Max   IPMLLG3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Pro Max Silver 512GB A2643-VIE-MLLG3VN/A     34,731,000
 iPhone   iPhone 13 Pro Max   IPMLLH3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Pro Max Gold 512GB A2643-VIE-MLLH3VN/A     34,731,000
 iPhone   iPhone 13 Pro Max   IPMLLJ3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Pro Max Sierra Blue 512GB A2643-VIE-MLLJ3VN/A     34,731,000
 iPhone   iPhone 13 Pro Max   IPMLLK3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Pro Max Graphite 1TB A2643-VIE-MLLK3VN/A     40,127,000
 iPhone   iPhone 13 Pro Max   IPMLLL3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Pro Max Silver 1TB A2643-VIE-MLLL3VN/A     40,127,000
 iPhone   iPhone 13 Pro Max   IPMLLM3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Pro Max Gold 1TB A2643-VIE-MLLM3VN/A     40,127,000
 iPhone   iPhone 13 Pro Max   IPMLLN3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Pro Max Sierra Blue 1TB A2643-VIE-MLLN3VN/A     40,127,000
 iPhone-New   iPhone 13 mini   IPMNFF3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 mini Green 128GB A2638-VIE-MNFF3VN/A     15,953,000
 iPhone-New   iPhone 13 mini   IPMNFG3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 mini Green 256GB A2638-VIE-MNFG3VN/A     18,697,000
 iPhone-New   iPhone 13   IPMNGK3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Green 128GB A2633-VIE-MNGK3VN/A     18,595,000
 iPhone-New   iPhone 13   IPMNGL3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Green 256GB A2633-VIE-MNGL3VN/A     21,338,000
 iPhone-New   iPhone 13 Pro   IPMNE23VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Pro Alpine Green 128GB A2638-VIE-MNE23VN/A     23,950,000
 iPhone-New   iPhone 13 Pro   IPMNE33VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Pro Alpine Green 256GB A2638-VIE-MNE33VN/A     26,704,000
 iPhone-New   iPhone 13 Pro Max   IPMNCY3VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Pro Max Alpine Green 128GB A2643-VIE-MNCY3VN/A     26,591,000
 iPhone-New   iPhone 13 Pro Max   IPMND03VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Pro Max Alpine Green 256GB A2643-VIE-MND03VN/A     29,345,000
 iPhone-New   iPhone 13 Pro Max   IPMND13VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Pro Max Alpine Green 512GB A2643-VIE-MND13VN/A     34,731,000
 iPhone-New   iPhone 13 Pro Max   IPMND23VN/A   Điện thoại di động iPhone 13 Pro Max Alpine Green 1TB A2643-VIE-MND23VN/A     40,127,000
 iPhone   iPhone 12   IPMGJ53VN/A   Điện thoại di động Iphone 12 Black 64GB A2403-VIE-MGJ53VN/A     16,238,000
 iPhone   iPhone 12   IPMGJ63VN/A   Điện thoại di động Iphone 12 White 64GB A2403-VIE-MGJ63VN/A     16,238,000
 iPhone   iPhone 12   IPMGJ73VN/A   Điện thoại di động Iphone 12 Red 64GB A2403-VIE-MGJ73VN/A     16,238,000
 iPhone   iPhone 12   IPMGJ83VN/A   Điện thoại di động Iphone 12 Blue 64GB A2403-VIE-MGJ83VN/A     16,238,000
 iPhone   iPhone 12   IPMJNM3VN/A   Điện thoại di động Iphone 12 Purple 64GB A2403-VIE-MJNM3VN/A     16,238,000
 iPhone   iPhone 12   IPMGJ93VN/A   Điện thoại di động Iphone 12 Green 64GB A2403-VIE-MGJ93VN/A     16,238,000
 iPhone   iPhone 12   IPMGJA3VN/A   Điện thoại di động Iphone 12 Black 128GB A2403-VIE-MGJA3VN/A     17,595,000
 iPhone   iPhone 12   IPMGJC3VN/A   Điện thoại di động Iphone 12 White 128GB A2403-VIE-MGJC3VN/A     17,595,000
 iPhone   iPhone 12   IPMGJD3VN/A   Điện thoại di động Iphone 12 Red 128GB A2403-VIE-MGJD3VN/A     17,595,000
 iPhone   iPhone 12   IPMGJE3VN/A   Điện thoại di động Iphone 12 Blue 128GB A2403-VIE-MGJE3VN/A     17,595,000
 iPhone   iPhone 13   IPMJNP3VN/A   Điện thoại di động Iphone 12 Purple 128GB A2403-VIE-MJNP3VN/A     17,595,000
 iPhone   iPhone 12   IPMGJF3VN/A   Điện thoại di động Iphone 12 Green 128GB A2403-VIE-MGJF3VN/A     17,595,000
 iPhone   iPhone 11   IPMHDA3VN/A   Điện thoại di động Iphone 11 Black 64GB A2221-VIE-MHDA3VN/A     10,608,000
 iPhone   iPhone 11   IPMHDC3VN/A   Điện thoại di động Iphone 11 White 64GB A2221-VIE-MHDC3VN/A     10,608,000
 iPhone   iPhone 11   IPMHDD3VN/A   Điện thoại di động Iphone 11 Red 64GB A2221-VIE-MHDD3VN/A     10,608,000
 iPhone   iPhone 11   IPMHDG3VN/A   Điện thoại di động Iphone 11 Green 64GB A2221-VIE-MHDG3VN/A     10,608,000
 iPhone   iPhone 11   IPMHDF3VN/A   Điện thoại di động Iphone 11 Purple 64GB A2221-VIE-MHDF3VN/A     10,608,000
 iPhone   iPhone 11   IPMHDE3VN/A   Điện thoại di động Iphone 11 Yellow 64GB A2221-VIE-MHDE3VN/A     10,608,000
 iPhone   iPhone 11   IPMHDH3VN/A   Điện thoại di động Iphone 11 Black 128GB A2221-VIE-MHDH3VN/A     11,975,000
 iPhone   iPhone 11   IPMHDJ3VN/A   Điện thoại di động Iphone 11 White 128GB A2221-VIE-MHDJ3VN/A     11,975,000
 iPhone   iPhone 11   IPMHDK3VN/A   Điện thoại di động Iphone 11 Red 128GB A2221-VIE-MHDK3VN/A     11,975,000
 iPhone   iPhone 11   IPMHDN3VN/A   Điện thoại di động Iphone 11 Green 128GB A2221-VIE-MHDN3VN/A     11,975,000
 iPhone   iPhone 11   IPMHDM3VN/A   Điện thoại di động Iphone 11 Purple 128GB A2221-VIE-MHDM3VN/A     11,975,000
 iPhone   iPhone 11   IPMHDL3VN/A   Điện thoại di động Iphone 11 Yellow 128GB A2221-VIE-MHDL3VN/A     11,975,000
Video clip
Fanpage
Hỗ trợ trực tuyến
Business Team 02 Hotline

Business Team 02 Hotline

Tell: 0908 876 769 - Ms.Thu

Mail: thu.tran@gcit.vn


Business Team 01 Hotline

Business Team 01 Hotline

Tell: 0908 343 209 - Ms. Dung

Mail: dung@gcit.vn


UPS Services hotline

UPS Services hotline

Tell: 0909861089

Mail: ups.services@gcit.vn


Fujitsu Scanner Services Hotli

Fujitsu Scanner Services Hotli

Tell: 0938 9050 55

Mail: FujitsuServices@gcit.vn; thai@gcit.vn


Server, PC, laptop Service Hot

Server, PC, laptop Service Hot

Tell: 0907860562 - Mr.Tường

Mail: ITSupport@gcit.vn