CISCO
5,625,000 vnđ
45,000,000 vnđ
28,135,000 vnđ
132,300,000 vnđ
102,400,000 vnđ
120,800,000 vnđ
74,800,000 vnđ
59,800,000 vnđ
230,000,000 vnđ
115,000,000 vnđ
171,400,000 vnđ
90,900,000 vnđ
70,200,000 vnđ
66,700,000 vnđ
89,700,000 vnđ
49,500,000 vnđ
39,100,000 vnđ
48,200,000 vnđ
27,500,000 vnđ
Video clip
Fanpage
Hỗ trợ trực tuyến
Ms. Thu

Ms. Thu

Tell: 0908 876 769

Mail: thu.tran@gcit.vn


Ms. Dung

Ms. Dung

Tell: 0908 343 209

Mail: dung@gcit.vn


Ms.Trinh

Ms.Trinh

Tell: 0707020251

Mail: trinh@gcit.vn


Mr. Vượng

Mr. Vượng

Tell: 0981763593

Mail: vuong@gcit.vn


Mr. Khuyên - Kỹ thuật điện

Mr. Khuyên - Kỹ thuật điện

Tell: 0909 861 089

Mail: khuyen@gcit.vn


Mr. Thái - Services Team

Mr. Thái - Services Team

Tell: 0938 9050 55

Mail: thai@gcit.vn


Mr. Đoan

Mr. Đoan

Tell: 096 9396 799

Mail: doan@gcit.vn


Mr. Tường

Mr. Tường

Tell: 0907860562

Mail: tuong@gcit.vn