Lenovo
13,499,000 vnđ
12,299,000 vnđ
10,499,000 vnđ
9,299,000 vnđ
11,499,000 vnđ
12,990,000 vnđ
13,499,000 vnđ
12,499,000 vnđ
12,499,000 vnđ
11,999,000 vnđ
14,299,000 vnđ
9,599,000 vnđ
9,199,000 vnđ
8,599,000 vnđ
14,499,000 vnđ
14,299,000 vnđ
11,499,000 vnđ
25,499,000 vnđ
20,499,000 vnđ
24,499,000 vnđ
Video clip
Fanpage
Hỗ trợ trực tuyến
Ms. Thu

Ms. Thu

Tell: 0908 876 769

Mail: thu.tran@gcit.vn


Ms. Dung

Ms. Dung

Tell: 0908 343 209

Mail: dung@gcit.vn


Ms.Trinh

Ms.Trinh

Tell: 0707020251

Mail: trinh@gcit.vn


Mr. Vượng

Mr. Vượng

Tell: 0981763593

Mail: vuong@gcit.vn


Mr. Khuyên - Kỹ thuật điện

Mr. Khuyên - Kỹ thuật điện

Tell: 0909 861 089

Mail: khuyen@gcit.vn


Mr. Thái - Services Team

Mr. Thái - Services Team

Tell: 0938 9050 55

Mail: thai@gcit.vn


Mr. Đoan

Mr. Đoan

Tell: 096 9396 799

Mail: doan@gcit.vn


Mr. Tường

Mr. Tường

Tell: 0907860562

Mail: tuong@gcit.vn