THIẾT BỊ ĐIỆN & TỦ RACK
3,497,000 vnđ
2,800,000 vnđ
2,800,000 vnđ
1,300,000 vnđ
684,000 vnđ
633,600 vnđ
570,000 vnđ
506,400 vnđ
759,600 vnđ
1,063,200 vnđ
531,400 vnđ
384,600 vnđ
475,200 vnđ
127,200 vnđ
384,000 vnđ
784,800 vnđ
1,012,800 vnđ
308,400 vnđ
Video clip
Fanpage
Hỗ trợ trực tuyến
Ms. Thu

Ms. Thu

Tell: 0908 876 769

Mail: thu.tran@gcit.vn


Ms. Dung

Ms. Dung

Tell: 0908 343 209

Mail: dung@gcit.vn


Ms.Trinh

Ms.Trinh

Tell: 0707020251

Mail: trinh@gcit.vn


Mr. Vượng

Mr. Vượng

Tell: 0981763593

Mail: vuong@gcit.vn


Mr. Khuyên - Kỹ thuật điện

Mr. Khuyên - Kỹ thuật điện

Tell: 0909 861 089

Mail: khuyen@gcit.vn


Mr. Thái - Services Team

Mr. Thái - Services Team

Tell: 0938 9050 55

Mail: thai@gcit.vn


Mr. Đoan

Mr. Đoan

Tell: 096 9396 799

Mail: doan@gcit.vn


Mr. Tường

Mr. Tường

Tell: 0907860562

Mail: tuong@gcit.vn