Chi tiết sản phẩm

Bảng giá Apple (iPad, Watch)

Mã sản phẩm :
Giá bán : Liên hệ
Lượt xem : 1110
Mô tả :

Quý khách hàng tham khảo, nếu có nhu cầu xin vui lòng liên hệ Cty Kết Nối Xanh để được hỗ trợ giá và được mức giá tốt nhất!

NVKD:

0908 343 209    Ms Dung

0969396799      Mr Đoan

                                         BẢNG BÁO GIÁ

 LoB   Brand   Mã hàng   Tên HĐ VTD   Giá bán có VAT 
 Watch   Watch Series 7   PKAP_MKMX3VN/A   Đồng hồ Apple Watch Series 7 GPS, 41mm Midnight Aluminium Case with Midnight Sport Band - Regular-VIE_MKMX3VN/A       9,858,000
 Watch   Watch Series 7   PKAP_MKMY3VN/A   Đồng hồ Apple Watch Series 7 GPS, 41mm Starlight Aluminium Case with Starlight Sport Band - Regular-VIE_MKMY3VN/A       9,858,000
 Watch   Watch Series 7   PKAP_MKN03VN/A   Đồng hồ Apple Watch Series 7 GPS, 41mm Green Aluminium Case with Clover Sport Band - Regular-VIE_MKN03VN/A       9,858,000
 Watch   Watch Series 7   PKAP_MKN13VN/A   Đồng hồ Apple Watch Series 7 GPS, 41mm Blue Aluminium Case with Abyss Blue Sport Band - Regular-VIE_MKN13VN/A       9,858,000
 Watch   Watch Series 7   PKAP_MKN23VN/A   Đồng hồ Apple Watch Series 7 GPS, 41mm (PRODUCT)RED Aluminium Case with (PRODUCT)RED Sport Band - Regular-VIE_MKN23VN/A       9,858,000
 Watch   Watch Series 7   PKAP_MKN53VN/A   Đồng hồ Apple Watch Series 7 GPS, 45mm Midnight Aluminium Case with Midnight Sport Band - Regular-VIE_MKN53VN/A     10,579,000
 Watch   Watch Series 7   PKAP_MKN63VN/A   Đồng hồ Apple Watch Series 7 GPS, 45mm Starlight Aluminium Case with Starlight Sport Band - Regular-VIE_MKN63VN/A     10,579,000
 Watch   Watch Series 7   PKAP_MKN73VN/A   Đồng hồ Apple Watch Series 7 GPS, 45mm Green Aluminium Case with Clover Sport Band - Regular-VIE_MKN73VN/A     10,579,000
 Watch   Watch Series 7   PKAP_MKN83VN/A   Đồng hồ Apple Watch Series 7 GPS, 45mm Blue Aluminium Case with Abyss Blue Sport Band - Regular-VIE_MKN83VN/A     10,579,000
 Watch   Watch Series 7   PKAP_MKN93VN/A   Đồng hồ Apple Watch Series 7 GPS, 45mm (PRODUCT)RED Aluminium Case with (PRODUCT)RED Sport Band - Regular-VIE_MKN93VN/A     10,579,000
 Watch   Watch Series 7   PKAP_MKHQ3VN/A   Đồng hồ Apple Watch Series 7 GPS + Cellular, 41mm Midnight Aluminium Case with Midnight Sport Band - Regular-VIE_MKHQ3VN/A     12,274,000
 Watch   Watch Series 7   PKAP_MKHR3VN/A   Đồng hồ Apple Watch Series 7 GPS + Cellular, 41mm Starlight Aluminium Case with Starlight Sport Band - Regular-VIE_MKHR3VN/A     12,274,000
 Watch   Watch Series 7   PKAP_MKHT3VN/A   Đồng hồ Apple Watch Series 7 GPS + Cellular, 41mm Green Aluminium Case with Clover Sport Band - Regular-VIE_MKHT3VN/A     12,274,000
 Watch   Watch Series 7   PKAP_MKHU3VN/A   Đồng hồ Apple Watch Series 7 GPS + Cellular, 41mm Blue Aluminium Case with Abyss Blue Sport Band - Regular-VIE_MKHU3VN/A     12,274,000
 Watch   Watch Series 7   PKAP_MKHV3VN/A   Đồng hồ Apple Watch Series 7 GPS + Cellular, 41mm (PRODUCT)RED Aluminium Case with (PRODUCT)RED Sport Band - Regular-VIE_MKHV3VN/A     12,274,000
 Watch   Watch Series 7   PKAP_MKJP3VN/A   Đồng hồ Apple Watch Series 7 GPS + Cellular, 45mm Midnight Aluminium Case with Midnight Sport Band - Regular-VIE_MKJP3VN/A     12,995,000
 Watch   Watch Series 7   PKAP_MKJQ3VN/A   Đồng hồ Apple Watch Series 7 GPS + Cellular, 45mm Starlight Aluminium Case with Starlight Sport Band - Regular-VIE_MKJQ3VN/A     12,995,000
 Watch   Watch Series 7   PKAP_MKJR3VN/A   Đồng hồ Apple Watch Series 7 GPS + Cellular, 45mm Green Aluminium Case with Clover Sport Band - Regular-VIE_MKJR3VN/A     12,995,000
 Watch   Watch Series 7   PKAP_MKJT3VN/A   Đồng hồ Apple Watch Series 7 GPS + Cellular, 45mm Blue Aluminium Case with Abyss Blue Sport Band - Regular-VIE_MKJT3VN/A     12,995,000
 Watch   Watch Series 7   PKAP_MKJU3VN/A   Đồng hồ Apple Watch Series 7 GPS + Cellular, 45mm (PRODUCT)RED Aluminium Case with (PRODUCT)RED Sport Band - Regular-VIE_MKJU3VN/A     12,995,000
 Watch   Watch Series 7   PKAP_MKHW3VN/A   Đồng hồ Apple Watch Series 7 GPS + Cellular, 41mm Silver Stainless Steel Case with Starlight Sport Band - Regular-VIE_MKHW3VN/A     16,533,000
 Watch   Watch Series 7   PKAP_MKHY3VN/A   Đồng hồ Apple Watch Series 7 GPS + Cellular, 41mm Gold Stainless Steel Case with Dark Cherry Sport Band - Regular-VIE_MKHY3VN/A     16,533,000
 Watch   Watch Series 7   PKAP_MKJ13VN/A   Đồng hồ Apple Watch Series 7 GPS + Cellular, 41mm Graphite Stainless Steel Case with Abyss Blue Sport Band - Regular-VIE_MKJ13VN/A     16,533,000
 Watch   Watch Series 7   PKAP_MKJV3VN/A   Đồng hồ Apple Watch Series 7 GPS + Cellular, 45mm Silver Stainless Steel Case with Starlight Sport Band - Regular-VIE_MKJV3VN/A     17,701,000
 Watch   Watch Series 7   PKAP_MKJX3VN/A   Đồng hồ Apple Watch Series 7 GPS + Cellular, 45mm Gold Stainless Steel Case with Dark Cherry Sport Band - Regular-VIE_MKJX3VN/A     17,701,000
 Watch   Watch Series 7   PKAP_MKL23VN/A   Đồng hồ Apple Watch Series 7 GPS + Cellular, 45mm Graphite Stainless Steel Case with Abyss Blue Sport Band - Regular-VIE_MKL23VN/A     17,701,000
 Watch   Watch Series 7   PKAP_MKHX3VN/A   Đồng hồ Apple Watch Series 7 GPS + Cellular, 41mm Silver Stainless Steel Case with Silver Milanese Loop-VIE_MKHX3VN/A     17,701,000
 Watch   Watch Series 7   PKAP_MKJ03VN/A   Đồng hồ Apple Watch Series 7 GPS + Cellular, 41mm Gold Stainless Steel Case with Gold Milanese Loop-VIE_MKJ03VN/A     17,701,000
 Watch   Watch Series 7   PKAP_MKJ23VN/A   Đồng hồ Apple Watch Series 7 GPS + Cellular, 41mm Graphite Stainless Steel Case with Graphite Milanese Loop-VIE_MKJ23VN/A     17,701,000
 Watch   Watch Series 7   PKAP_MKJW3VN/A   Đồng hồ Apple Watch Series 7 GPS + Cellular, 45mm Silver Stainless Steel Case with Silver Milanese Loop-VIE_MKJW3VN/A     18,880,000
 Watch   Watch Series 7   PKAP_MKJY3VN/A   Đồng hồ Apple Watch Series 7 GPS + Cellular, 45mm Gold Stainless Steel Case with Gold Milanese Loop-VIE_MKJY3VN/A     18,880,000
 Watch   Watch Series 7   PKAP_MKL33VN/A   Đồng hồ Apple Watch Series 7 GPS + Cellular, 45mm Graphite Stainless Steel Case with Graphite Milanese Loop-VIE_MKL33VN/A     18,880,000
 Watch   Watch Series 7   PKAP_MN9K3VN/A   Đồng hồ Apple Watch Series 7 GPS + Cellular, 41mm Gold Stainless Steel with Abyss Blue Sport Band-Regular-VIE_MN9K3VN/A     16,533,000
 Watch   Watch Series 7   PKAP_MNC23VN/A   Đồng hồ Apple Watch Series 7 GPS + Cellular, 41mm Graphite Stainless Steel with Midnight Sport Band-Regular-VIE_MNC23VN/A     16,533,000
 Watch   Watch Series 7   PKAP_MN9M3VN/A   Đồng hồ Apple Watch Series 7 GPS + Cellular, 45mm Gold Stainless Steel with Abyss Blue Sport Band-Regular-VIE_MN9M3VN/A     17,701,000
 Watch   Watch Series 7   PKAP_MNAX3VN/A   Đồng hồ Apple Watch Series 7 GPS + Cellular, 45mm Graphite Stainless Steel with Midnight Sport Band-Regular-VIE_MNAX3VN/A     17,701,000
 Watch   Watch SE   PKAP_MKNY3VN/A   Đồng hồ Apple Watch SE GPS, 40mm Silver Aluminium Case with Abyss Blue Sport Band - Regular-VIE_MKNY3VN/A       6,973,000
 Watch   Watch SE   PKAP_MKQ03VN/A   Đồng hồ Apple Watch SE GPS, 40mm Gold Aluminium Case with Starlight Sport Band - Regular-VIE_MKQ03VN/A       6,973,000
 Watch   Watch SE   PKAP_MKQ13VN/A   Đồng hồ Apple Watch SE GPS, 40mm Space Grey Aluminium Case with Midnight Sport Band - Regular-VIE_MKQ13VN/A       6,973,000
 Watch   Watch SE   PKAP_MKQ43VN/A   Đồng hồ Apple Watch SE GPS, 44mm Silver Aluminium Case with Abyss Blue Sport Band - Regular-VIE_MKQ43VN/A       7,694,000
 Watch   Watch SE   PKAP_MKQ53VN/A   Đồng hồ Apple Watch SE GPS, 44mm Gold Aluminium Case with Starlight Sport Band - Regular-VIE_MKQ53VN/A       7,694,000
 Watch   Watch SE   PKAP_MKQ63VN/A   Đồng hồ Apple Watch SE GPS, 44mm Space Grey Aluminium Case with Midnight Sport Band - Regular-VIE_MKQ63VN/A       7,694,000
 Watch   Watch SE   PKAP_MKQX3VN/A   Đồng hồ Apple Watch SE GPS + Cellular, 40mm Gold Aluminium Case with Starlight Sport Band - Regular-VIE_MKQX3VN/A       8,175,000
 Watch   Watch SE   PKAP_MKT33VN/A   Đồng hồ Apple Watch SE GPS + Cellular, 44mm Space Grey Aluminium Case with Midnight Sport Band - Regular-VIE_MKT33VN/A       8,908,000
 Watch   Watch SE   PKAP_MKQV3VN/A   Đồng hồ Apple Watch SE GPS + Cellular, 40mm Silver Aluminium Case with Abyss Blue Sport Band - Regular-VIE_MKQV3VN/A       8,175,000
 Watch   Watch SE   PKAP_MKR23VN/A   Đồng hồ Apple Watch SE GPS + Cellular, 40mm Space Grey Aluminium Case with Midnight Sport Band - Regular-VIE_MKR23VN/A       8,175,000
 iPad   iPad   MTBAPMK2K3ZA/A   Máy tính bảng iPad 10.2 Wi-Fi 64GB Space Grey-ITS_MK2K3ZA/A       8,410,000
 iPad   iPad   MTBAPMK2L3ZA/A   Máy tính bảng iPad 10.2 Wi-Fi 64GB Silver-ITS_MK2L3ZA/A       8,410,000
 iPad   iPad   MTBAPMK2N3ZA/A   Máy tính bảng iPad 10.2 Wi-Fi 256GB Space Grey-ITS_MK2N3ZA/A     11,822,000
 iPad   iPad   MTBAPMK2P3ZA/A   Máy tính bảng iPad 10.2 Wi-Fi 256GB Silver-ITS_MK2P3ZA/A     11,822,000
 iPad   iPad   MTBAPMK473ZA/A   Máy tính bảng iPad 10.2 Wi-Fi + Cellular 64GB Space Grey-ITS_MK473ZA/A     11,729,000
 iPad   iPad   MTBAPMK493ZA/A   Máy tính bảng iPad 10.2 Wi-Fi + Cellular 64GB Silver-ITS_MK493ZA/A     11,729,000
 iPad   iPad   MTBAPMK4E3ZA/A   Máy tính bảng iPad 10.2 Wi-Fi + Cellular 256GB Space Grey-ITS_MK4E3ZA/A     15,073,000
 iPad   iPad   MTBAPMK4H3ZA/A   Máy tính bảng iPad 10.2 Wi-Fi + Cellular 256GB Silver-ITS_MK4H3ZA/A     15,073,000
 iPad   iPad mini   MTBAPMK7M3ZA/A   Máy tính bảng iPad mini Wi-Fi 64GB - Space Grey-ITS_MK7M3ZA/A     12,851,000
 iPad   iPad mini   MTBAPMK7P3ZA/A   Máy tính bảng iPad mini Wi-Fi 64GB - Starlight-ITS_MK7P3ZA/A     12,851,000
 iPad   iPad mini   MTBAPMK7R3ZA/A   Máy tính bảng iPad mini Wi-Fi 64GB - Purple-ITS_MK7R3ZA/A     12,851,000
 iPad   iPad mini   MTBAPMLWL3ZA/A   Máy tính bảng iPad mini Wi-Fi 64GB - Pink-ITS_MLWL3ZA/A     12,851,000
 iPad   iPad mini   MTBAPMK7T3ZA/A   Máy tính bảng iPad mini Wi-Fi 256GB - Space Grey-ITS_MK7T3ZA/A     16,553,000
 iPad   iPad mini   MTBAPMK7V3ZA/A   Máy tính bảng iPad mini Wi-Fi 256GB - Starlight-ITS_MK7V3ZA/A     16,553,000
 iPad   iPad mini   MTBAPMK7X3ZA/A   Máy tính bảng iPad mini Wi-Fi 256GB - Purple-ITS_MK7X3ZA/A     16,553,000
 iPad   iPad mini   MTBAPMLWR3ZA/A   Máy tính bảng iPad mini Wi-Fi 256GB - Pink-ITS_MLWR3ZA/A     16,553,000
 iPad   iPad mini   MTBAPMK893ZA/A   Máy tính bảng iPad mini Wi-Fi + Cellular 64GB - Space Grey-ITS_MK893ZA/A     16,553,000
 iPad   iPad mini   MTBAPMK8C3ZA/A   Máy tính bảng iPad mini Wi-Fi + Cellular 64GB - Starlight-ITS_MK8C3ZA/A     16,553,000
 iPad   iPad mini   MTBAPMK8E3ZA/A   Máy tính bảng iPad mini Wi-Fi + Cellular 64GB - Purple-ITS_MK8E3ZA/A     16,553,000
 iPad   iPad mini   MTBAPMLX43ZA/A   Máy tính bảng iPad mini Wi-Fi + Cellular 64GB - Pink-ITS_MLX43ZA/A     16,553,000
 iPad   iPad mini   MTBAPMK8F3ZA/A   Máy tính bảng iPad mini Wi-Fi + Cellular 256GB - Space Grey-ITS_MK8F3ZA/A     20,266,000
 iPad   iPad mini   MTBAPMK8H3ZA/A   Máy tính bảng iPad mini Wi-Fi + Cellular 256GB - Starlight-ITS_MK8H3ZA/A     20,266,000
 iPad   iPad mini   MTBAPMK8K3ZA/A   Máy tính bảng iPad mini Wi-Fi + Cellular 256GB - Purple-ITS_MK8K3ZA/A     20,266,000
 iPad   iPad mini   MTBAPMLX93ZA/A   Máy tính bảng iPad mini Wi-Fi + Cellular 256GB - Pink-ITS_MLX93ZA/A     20,266,000
 iPad   iPad Air 4   MTBAPMYFM2ZA/A   Máy tính bảng iPad Air 10.9 Wi-Fi 64GB Space Grey-ITS_MYFM2ZA/A     14,540,000
 iPad   iPad Air 4   MTBAPMYFN2ZA/A   Máy tính bảng iPad Air 10.9 Wi-Fi 64GB Silver-ITS_MYFN2ZA/A     14,540,000
 iPad   iPad Air 4   MTBAPMYFP2ZA/A   Máy tính bảng iPad Air 10.9 Wi-Fi 64GB Rose Gold-ITS_MYFP2ZA/A     14,540,000
 iPad   iPad Air 4   MTBAPMYFQ2ZA/A   Máy tính bảng iPad Air 10.9 Wi-Fi 64GB Sky Blue-ITS_MYFQ2ZA/A     14,540,000
 iPad   iPad Air 4   MTBAPMYFR2ZA/A   Máy tính bảng iPad Air 10.9 Wi-Fi 64GB Green-ITS_MYFR2ZA/A     14,540,000
 iPad   iPad Air 4   MTBAPMYFT2ZA/A   Máy tính bảng iPad Air 10.9 Wi-Fi 256GB Space Grey-ITS_MYFT2ZA/A     14,540,000
 iPad   iPad Air 4   MTBAPMYFX2ZA/A   Máy tính bảng iPad Air 10.9 Wi-Fi 256GB Rose Gold-ITS_MYFX2ZA/A     14,540,000
 iPad   iPad Air 4   MTBAPMYFW2ZA/A   Máy tính bảng iPad Air 10.9 Wi-Fi 256GB Silver-ITS_MYFW2ZA/A     14,540,000
 iPad   iPad Air 4   MTBAPMYFY2ZA/A   Máy tính bảng iPad Air 10.9 Wi-Fi 256GB Sky Blue-ITS_MYFY2ZA/A     14,540,000
 iPad   iPad Air 4   MTBAPMYG02ZA/A   Máy tính bảng iPad Air 10.9 Wi-Fi 256GB Green-ITS_MYG02ZA/A     14,540,000
 iPad   iPad Air 4   MTBAPMYGW2ZA/A   Máy tính bảng iPad Air 10.9 Wi-Fi + Cellular 64GB Space Grey-ITS_MYGW2ZA/A     18,360,000
 iPad   iPad Air 4   MTBAPMYGX2ZA/A   Máy tính bảng iPad Air 10.9 Wi-Fi + Cellular 64GB Silver-ITS_MYGX2ZA/A     18,360,000
 iPad   iPad Air 4   MTBAPMYGY2ZA/A   Máy tính bảng iPad Air 10.9 Wi-Fi + Cellular 64GB Rose Gold-ITS_MYGY2ZA/A     18,360,000
 iPad   iPad Air 4   MTBAPMYH02ZA/A   Máy tính bảng iPad Air 10.9 Wi-Fi + Cellular 64GB Sky Blue-ITS_MYH02ZA/A     18,360,000
 iPad   iPad Air 4   MTBAPMYH12ZA/A   Máy tính bảng iPad Air 10.9 Wi-Fi + Cellular 64GB Green-ITS_MYH12ZA/A     18,360,000
 iPad   iPad Air 4   MTBAPMYH22ZA/A   Máy tính bảng iPad Air 10.9 Wi-Fi + Cellular 256GB Space Grey-ITS_MYH22ZA/A     22,190,000
 iPad   iPad Air 4   MTBAPMYH42ZA/A   Máy tính bảng iPad Air 10.9 Wi-Fi + Cellular 256GB Silver-ITS_MYH42ZA/A     22,190,000
 iPad   iPad Air 4   MTBAPMYH52ZA/A   Máy tính bảng iPad Air 10.9 Wi-Fi + Cellular 256GB Rose Gold-ITS_MYH52ZA/A     22,190,000
 iPad   iPad Air 4   MTBAPMYH62ZA/A   Máy tính bảng iPad Air 10.9 Wi-Fi + Cellular 256GB Sky Blue-ITS_MYH62ZA/A     22,190,000
 iPad   iPad Air 4   MTBAPMYH72ZA/A   Máy tính bảng iPad Air 10.9 Wi-Fi + Cellular 256GB Green-ITS_MYH72ZA/A     22,190,000
 iPad   iPad Air 5   MTBAPMM9C3ZA/A   Máy tính bảng iPad Air 10.9 Wi-Fi 64GB - Space Grey-ITS_MM9C3ZA/A     14,540,000
 iPad   iPad Air 5   MTBAPMM9D3ZA/A   Máy tính bảng iPad Air 10.9 Wi-Fi 64GB - Pink-ITS_MM9D3ZA/A     14,540,000
 iPad   iPad Air 5   MTBAPMM9E3ZA/A   Máy tính bảng iPad Air 10.9 Wi-Fi 64GB - Blue-ITS_MM9E3ZA/A     14,540,000
 iPad   iPad Air 5   MTBAPMM9F3ZA/A   Máy tính bảng iPad Air 10.9 Wi-Fi 64GB - Starlight-ITS_MM9F3ZA/A     14,540,000
 iPad   iPad Air 5   MTBAPMME23ZA/A   Máy tính bảng iPad Air 10.9 Wi-Fi 64GB - Purple-ITS_MME23ZA/A     14,540,000
 iPad   iPad Air 5   MTBAPMM6R3ZA/A   Máy tính bảng iPad Air 10.9 Wi-Fi + Cellular 64GB - Space Grey-ITS_MM6R3ZA/A     18,360,000
 iPad   iPad Air 5   MTBAPMM6T3ZA/A   Máy tính bảng iPad Air 10.9 Wi-Fi + Cellular 64GB - Pink-ITS_MM6T3ZA/A     18,360,000
 iPad   iPad Air 5   MTBAPMM6U3ZA/A   Máy tính bảng iPad Air 10.9 Wi-Fi + Cellular 64GB - Blue-ITS_MM6U3ZA/A     18,360,000
 iPad   iPad Air 5   MTBAPMM9L3ZA/A   Máy tính bảng iPad Air 10.9 Wi-Fi 256GB - Space Grey-ITS_MM9L3ZA/A     18,360,000
 iPad   iPad Air 5   MTBAPMM9M3ZA/A   Máy tính bảng iPad Air 10.9 Wi-Fi 256GB - Pink-ITS_MM9M3ZA/A     18,360,000
 iPad   iPad Air 5   MTBAPMM9N3ZA/A   Máy tính bảng iPad Air 10.9 Wi-Fi 256GB - Blue-ITS_MM9N3ZA/A     18,360,000
 iPad   iPad Air 5   MTBAPMM9P3ZA/A   Máy tính bảng iPad Air 10.9 Wi-Fi 256GB - Starlight-ITS_MM9P3ZA/A     18,360,000
 iPad   iPad Air 5   MTBAPMME63ZA/A   Máy tính bảng iPad Air 10.9 Wi-Fi 256GB - Purple-ITS_MME63ZA/A     18,360,000
 iPad   iPad Air 5   MTBAPMME93ZA/A   Máy tính bảng iPad Air 10.9 Wi-Fi + Cellular 64GB - Purple-ITS_MME93ZA/A     18,360,000
 iPad   iPad Air 5   MTBAPMM723ZA/A   Máy tính bảng iPad Air 10.9 Wi-Fi + Cellular 256GB - Pink-ITS_MM723ZA/A     22,190,000
 iPad   iPad Air 5   MTBAPMMED3ZA/A   Máy tính bảng iPad Air 10.9 Wi-Fi + Cellular 256GB - Purple-ITS_MMED3ZA/A     22,190,000
 iPad   iPad Pro   MTBAPMHNF3ZA/A   Máy tính bảng iPad Pro 12.9 Wi‑Fi 128GB Space Grey-ITS_MHNF3ZA/A     26,816,000
 iPad   iPad Pro   MTBAPMHNG3ZA/A   Máy tính bảng iPad Pro 12.9 Wi‑Fi 128GB Silver-ITS_MHNG3ZA/A     26,816,000
 iPad   iPad Pro   MTBAPMHNH3ZA/A   Máy tính bảng iPad Pro 12.9 Wi‑Fi 256GB Space Grey-ITS_MHNH3ZA/A     29,284,000
 iPad   iPad Pro   MTBAPMHNJ3ZA/A   Máy tính bảng iPad Pro 12.9 Wi‑Fi 256GB Silver-ITS_MHNJ3ZA/A     29,284,000
 iPad   iPad Pro   MTBAPMHR43ZA/A   Máy tính bảng iPad Pro 12.9 Wi‑Fi Cellular 128GB Space Grey-ITS_MHR43ZA/A     30,631,000
 iPad   iPad Pro   MTBAPMHR53ZA/A   Máy tính bảng iPad Pro 12.9 Wi‑Fi Cellular 128GB Silver-ITS_MHR53ZA/A     30,631,000
 iPad   iPad Pro   MTBAPMHR63ZA/A   Máy tính bảng iPad Pro 12.9 Wi‑Fi Cellular 256GB Space Grey-ITS_MHR63ZA/A     33,099,000
 iPad   iPad Pro   MTBAPMHR73ZA/A   Máy tính bảng iPad Pro 12.9 Wi‑Fi Cellular 256GB Silver-ITS_MHR73ZA/A     33,099,000
 iPad   iPad Pro   MTBAPMHQR3ZA/A   Máy tính bảng iPad Pro 11 Wi‑Fi 128GB Space Grey-ITS_MHQR3ZA/A     19,635,000
 iPad   iPad Pro   MTBAPMHQT3ZA/A   Máy tính bảng iPad Pro 11 Wi‑Fi 128GB Silver-ITS_MHQT3ZA/A     19,635,000
 iPad   iPad Pro   MTBAPMHQU3ZA/A   Máy tính bảng iPad Pro 11 Wi‑Fi 256GB Space Grey-ITS_MHQU3ZA/A     22,103,000
 iPad   iPad Pro   MTBAPMHQV3ZA/A   Máy tính bảng iPad Pro 11 Wi‑Fi 256GB Silver-ITS_MHQV3ZA/A     22,103,000
 iPad   iPad Pro   MTBAPMHW53ZA/A   Máy tính bảng iPad Pro 11 Wi‑Fi Cellular 128GB - Space Grey_MHW53ZA/A     23,450,000
 iPad   iPad Pro   MTBAPMHW63ZA/A   Máy tính bảng iPad Pro 11 Wi‑Fi Cellular 128GB Silver-ITS_MHW63ZA/A     23,450,000
 iPad   iPad Pro   MTBAPMHW73ZA/A   Máy tính bảng iPad Pro 11 Wi‑Fi Cellular 256GB Space Grey-ITS_MHW73ZA/A     25,959,000
 iPad   iPad Pro   MTBAPMHW83ZA/A   Máy tính bảng iPad Pro 11 Wi‑Fi Cellular 256GB Silver_MHW83ZA/A     25,959,000
Sản phẩm khác
Video clip
Fanpage
Hỗ trợ trực tuyến
Business Team 02 Hotline

Business Team 02 Hotline

Tell: 0901 393 663 - Ms.Thu

Mail: thu.tran@gcit.vn


Business Team 01 Hotline

Business Team 01 Hotline

Tell: 0908 343 209 - Ms. Dung

Mail: dung@gcit.vn