Chi tiết sản phẩm

BẢNG GIÁ EASY UPS 1 PHA

Mã sản phẩm :
Giá bán : Liên hệ
Lượt xem : 1387
Mô tả :

 

NVKD:

0908 343 209    Ms Dung

 

» Uninterruptible Power Supply (UPS) » Easy UPS  Giá (VND) 
BV1000I APC Easy UPS BV 1000VA, AVR, IEC Outlet, 230V Website Options 230 230         1.628.040  
BV1000I-MS APC Easy UPS BV 1000VA, AVR, Universal Outlet, 230V Website Options 230 230         1.628.040  
BV500I APC Easy UPS BV 500VA, AVR, IEC Outlet, 230V Website Options 230 230         1.055.280  
BV500I-MS APC Easy UPS BV 500VA, AVR, Universal Outlet, 230V Website Options 230 230         1.055.280  
BV650I APC Easy UPS BV 650VA, AVR, IEC Outlet, 230V Website Options 230 230         1.205.880  
BV650I-MS APC Easy UPS BV 650VA, AVR, Universal Outlet, 230V Website Options 230 230         1.205.880  
BV800I APC Easy UPS BV 800VA, AVR,IEC Outlet, 230V Website Options 230 230         1.417.080  
BV800I-MS APC Easy UPS BV 800VA, AVR, Universal Outlet, 230V Website Options 230 230         1.417.080  
BVX1200LI-MS APC Easy UPS 1200VA, 230V, AVR, Universal Sockets Website Options 230 AC 1PH 230 AC 1PH         2.213.760  
BVX700LUI-MS APC Easy Back-UPS 700VA, 230V, AVR, USB Charging Universal Sockets Website Options 230 AC 1PH 230 AC 1PH         1.045.320  
BVX900LI-MS APC Easy UPS 900VA, 230V, AVR, Universal Sockets Website Options 230 AC 1PH 230 AC 1PH         1.581.240  
SMV1000I-MS APC Easy UPS SMV 1000VA, Universal Outlet, 230V Website Options 230 230         5.301.240  
SMV1500AI-MS APC Easy UPS SMV 1500VA, Universal Outlet, 230V Website Options 230 230         8.091.600  
SMV2000AI-MS APC Easy UPS SMV 2000VA, Universal Outlet, 230V Website Options 230 230       11.907.960  
SMV3000AI-MS APC Easy UPS SMV 3000VA, Universal Outlet, 230V Website Options 230 230       15.714.600  
SMV750I-MS APC Easy UPS SMV 750VA, Universal Outlet, 230V Website Options 230 230         4.715.640  
» Uninterruptible Power Supply (UPS) » Easy UPS On-Line  
APV9601 APC Easy UPS Online SNMP Card Website Options             1.680.200  
SRV10KI APC Easy UPS SRV 10000VA 230V Website Options 230 230       47.625.900  
SRV10KIL APC Easy UPS SRV 10000VA 230V with External Battery Pack Website Options 230 230       48.437.500  
SRV10KRI APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V Website Options 230 230       49.440.200  
SRV10KRIL APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V with External Battery Pack Website Options 230 230       53.713.500  
SRV10KRILRK APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V with External Battery Pack,with RailKit Website Options 230 230       54.358.000  
SRV10KRIRK APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V ,with RailKit, External Battery Pack Website Options 230 230       50.084.700  
SRV1KI APC Easy UPS SRV 1000VA 230V Website Options 230 230         5.013.200  
SRV1KIL APC Easy UPS SRV 1000VA 230V with External Battery Pack Website Options 230 230         7.878.000  
SRV1KRI APC Easy UPS SRV RM 1000VA 230V Website Options 230 230         5.968.300  
SRV1KRILRK APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 1000VA 230V with Rail kit Batt pack Website Options 230 230       11.195.500  
SRV1KRIRK APC Easy UPS SRV RM 1000VA 230V ,with RailKit Website Options 230 230         6.207.000  
SRV2KI APC Easy UPS SRV 2000VA 230V Website Options 230 230       10.001.500  
SRV2KIL APC Easy UPS SRV 2000VA 230V with External Battery Pack Website Options 230 230       13.965.600  
SRV2KRI APC Easy UPS SRV RM 2000VA 230V Website Options 230 230       11.411.200  
SRV2KRILRK APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 2000VA 230V with Rail kit Batt pack Website Options 230 230       17.824.100  
SRV2KRIRK APC Easy UPS SRV RM 2000VA 230V ,with RailKit Website Options 230 230       11.649.900  
SRV36RLBP-9A APC Easy UPS ONLINE SRV RM 36V Battery Pack for 1 kVA Ext. Runtime Model Website Options             5.231.500  
SRV3KI APC Easy UPS SRV 3000VA 230V Website Options 230 230       15.165.200  
SRV3KIL APC Easy UPS SRV 3000VA 230V with External Battery Pack Website Options 230 230       17.665.700  
SRV3KRI APC Easy UPS SRV RM 3000VA 230V Website Options 230 230       16.185.700  
SRV3KRILRK APC Easy UPS ONLINE SRV RM Ext. Runtime 3000VA 230V with Rail kit Batt pack Website Options 230 230       20.924.300  
SRV3KRIRK APC Easy UPS SRV RM 3000VA 230V ,with RailKit Website Options 230 230       16.424.400  
SRV6KI APC Easy UPS SRV 6000VA 230V Website Options 230 230       31.709.100  
SRV6KIL APC Easy UPS SRV 6000VA 230V with External Battery Pack Website Options 230 230       34.114.000  
SRV6KRI APC Easy UPS SRV RM 6000VA 230V Website Options 230 230       34.114.000  
SRV6KRIL APC Easy UPS SRV RM 6000VA 230V with External Battery Pack Website Options 230 230       39.389.700  
SRV6KRILRK APC Easy UPS SRV RM 6000VA 230V with External Battery Pack,with RailKit Website Options 230 230       40.034.200  
SRV6KRIRK APC Easy UPS SRV RM 6000VA 230V ,with RailKit, External Battery Pack Website Options 230 230       34.758.400  
SRV72RLBP-9A APC Easy UPS ONLINE SRV RM 72V Battery Pack for 2/3 kVA Ext. Runtime Model Website Options             9.201.200  
SRVPM10KIL APC Easy UPS SRV 10000VA 230V, No Battery Website Options 230 230       32.227.900  
SRVPM1KIL APC Easy UPS SRV 1000VA 230V, No Battery Website Options 230 230         4.058.400  
SRVPM2KIL APC Easy UPS SRV 2000VA 230V, No Battery Website Options 230 230         6.326.300  
SRVPM3KIL APC Easy UPS SRV 3000VA 230V, No Battery Website Options 230 230       10.026.600  
SRVPM6KIL APC Easy UPS SRV 6000VA 230V, No Battery Website Options 230 230       17.904.600  
SRVPM6KRIL APC Easy UPS SRV RM 6000VA 230V, No Battery, Extended Runtime Website Options 230 230       21.485.400  
SRVRK1 APC Easy UPS RAIL KIT, 700MM Website Options               243.700  
SRVRK2 APC Easy UPS RAIL KIT, 900MM Website Options               413.900  
Video clip
Fanpage
Hỗ trợ trực tuyến
Business Team 02 Hotline

Business Team 02 Hotline

Tell: 0908 876 769 - Ms.Thu

Mail: thu.tran@gcit.vn


Business Team 01 Hotline

Business Team 01 Hotline

Tell: 0908 343 209 - Ms. Dung

Mail: dung@gcit.vn